FUNDATIA EDINFO

"Învăţământul ar trebui astfel conceput, încat ceea ce oferă să fie perceput ca un dar nepreţuit, nu ca o datorie apăsătoare"

Albert Einstein

Despre noi

Fundatia EDINFO a fost infiintata in anul 2008 prin incheierea din data de 21.07.2008 cu numarul 10/F/02.06.2008 si are sediul in Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 28A.

Scopul fundaţiei este în mod permanent un scop de interes social, nepatrimonial cu caracter educativ-informativ

Avand ca obiective:

  • Organizarea si coordonarea de programe, activitati, manifestari si actiuni cu caracter umanitar,social,economic,cultural,sportiv,profesional pentru atingerea scopului si misiunii fundatiei
  • Organizarea de spectacole ,excursii,manifestarii cu caracter educativ:concursuri ,reuniuni,expozitii seminarii, conferinte la nivel judetean,national si international
  • Organizarea si desfasurarea si finalizarea de programe de formare profesionala ,cursuri de perfectionare adulti in domeniul educatiei si formarii profesionale,cercetarii ,proiectarii ,culturii si sportului.
  • Desfasurarea activitati care au ca scop cresterea nivelului general de constientizare privind protectia mediului /si sau protectia naturii organizarea de activitatii cu copii,organizarea de tabere sau alte activitati pe teren ,in vederea constientizarii acestora cu privire la masurile de conservare ,comportamentul si aria protejata,speciile habitale importantedin aria protejata si necesitatea conservarii acestora
  • Imbunatatirea si diversificarea activitatilor de voluntariat
  • Imbunatatirea si diversificarea activitatilor dedicate tinerilor
  • Promovarea imaginii organizatiei pe plan local, national si internaţional
  • Utilizarea unui sistem eficient de comunicare din interiorul organizatiei  si in  relatiile cu ceilalti parteneri nationali si internationali

 

  • „Fundatia detine acreditare ISO 9001:2008/SR EN ISO 9001:2008 nr. certificat 09/PRO14793/0001/RO din 11.07.2014 (Alte forme de invatamant n.c.a. , servicii de voluntariat si de antreprenoriat pentru resurse umane ).
  • Fundatia este autorizata cu Seria IS nr 25/00050 din 17.08.2015 pe informare si consiliere profesionala precum si pe medierea muncii pe piata interna.

FUNDATIA  este autorizata pe un numar de 6 cursuri de formare profesionala de absolvire